ORGANISATION

Faxe Boligselskab er en almen boligorganisation med en afdeling og repræsentantskab som øverste myndighed.

Bestyrelse

Susanne Grothe Pedersen / Bestyrelsesformand / Torvegården 11 / Telefon: 21 66 28 49 / Mail: sanne.grothe@gmail.com

Solvejg Nielsen / Næstformand / Torvegården 4 / Telefon: 30 70 49 14 / Mail: solveigfaxe@gmail.com

Birger Nielsen / Bestyrelsesmedlem / Torvegården 52

Jonna Pedersen / Bestyrelsesmedlem / Torvegården 49

Svend Larsen / Bestyrelsesmedlem / Torvegården 57

Driftskontor

Jim Kristiansen, tlf. 3073 2950, e-mail:Torvegaarden@ubsbolig.dk

Kontortid mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9:00 – 09:30

Kontortid onsdag: kl. 14:30-15:00

Driftslederassistenten tager sig af almindelige praktiske ting og vil være den, man normalt skal henvende sig til.

Ved nødstilfælde – udenfor almindelig kontor- og telefontid:

Kontakt servicefirma:
PRO INDUSTRI & SKADESERVICE SJÆLLAND – Vagt-tlf.: 4270 7030

(Nødstilfælde er f.eks. brand, el-, vand- og varmesvigt)

Forretningsfører

Faxe Boligselskab har indgået en forretningsføreraftale, der betyder, at hovedparten af boligselskabets administrative opgaver udføres af personale fra UBSBOLIG A/S, Jernbanegade 4, 4. sal, 1608 København V.

Michelle Andersen er ejendomsadministrator og kan kontaktes på 33 34 77 61 eller mma@ubsbolig.dk